Frequently Asked Questions

Ik heb per ongeluk de verkeerde gegevens verwijderd, kunnen deze terug gehaald worden?
Last Updated 3 years ago

Wij maken 1 maal per dag een volledige back-up van alle gegevens. De hoofdgebruiker kan via een ticket een verzoek indienen tot het terugzetten van een back-up, de gehele back-up zal hiermee teruggezet worden en eventuele wijzigingen welke zijn gemaakt na de back-up worden daarmee teniet gedaan. Indien de fout bij ons ligt zullen er uiteraard geen kosten worden doorberekend.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!